Reklamace

Každému člověku se někdy něco nepodaří. Ať už je to balič v továrně, řidič dodávky nebo ten pomyslný mistr tesař. Nehody se zkrátka někdy stávají a nelze se tomu vyhnout. Důležité je vědět jak se v takové situaci zachovat a co dělat aby byla škoda co nejnižší. Pokud se nějakým nedopatřením něco stane právě s vaší zásilkou, jsou to právě kolegové z reklamačního oddělení Českých Aerolinií Cargo, kdo vám pomůže.

Reklamace dělíme na dva druhy, provozní a finanční. Provozní reklamace vstupují na scénu, když dojde k omylu. Když zásilka doletí do špatné destinace, ať už chybou handlingového agenta nebo špatnou zkratkou letiště na AWB, je třeba nás kontaktovat, abychom zásilku nechali vrátit do Prahy, vše opravili a poslali na správné místo určení. Do provozních reklamací patří také změny adres odesilatele nebo příjemce, pátrání po zásilkách, které nedorazili včas na místo určení nebo dohledávání potřebných dokumentů ke zboží.

Finanční reklamace se zabývá už jen důsledky. Pokud zásilka dorazila poškozená nebo nedorazila vůbec, je třeba včas zahájit reklamační řízení a zahájit vyšetřování. Zjistíte-li, že se zásilkou není něco v pořádku, je třeba co nejdříve podat předběžnou reklamaci (tzv. pre-claim), v níž nám oznámíte a doložíte svá podezření. Tato předběžná reklamace Vám tak prodlouží lhůtu k podání formální reklamace až na dva roky po obdržení zásilky.
Ke vznesení reklamace musí reklamující doložit několik dokumentů. Je to především reklamační dopis, v němž vyjadřuje svými slovy, k čemu došlo s jeho zásilkou a jakou si nárokuje náhradu; dále prohlášení o hodnotě v podobě faktury za poškozené/ztracené zboží; důkaz o poškození - zpravidla "hlášení o škodě" (CDR-Cargo Damage Report) a letecký nákladní list (AWB-Air Waybill).

Reklamační úředník pak na základě těchto dokumentů zahájí vyšetřování a zjistí, co se se zásilkou stalo a kde, případně i jak, došlo k poškození nebo ztrátě a k reklamaci se vyjádří. Reklamační řízení musí probíhat v souladu s Varšavskou Konvencí z roku 1929 upravenou Montrealským Protokolem z roku 1975. Výňatek z těchto listin týkající se přepravy zboží naleznete na zadní straně AWB. Věříme, že ačkoli jsou naši pracovníci reklamací vstřícní a ochotní, nebudete jejich služby moc často potřebovat.

Ke vznesení reklamace musí reklamující doložit hlavně následující dokumenty:

  • Reklamační dopis
  • Prohlášení o hodnotě v podobě faktury za poškozené/ztracené zboží
  • Důkaz o poškození - zpravidla "hlášení o škodě" (CDR-Cargo Damage Report)
  • Letecký nákladní list (AWB-Air Waybill)

Jindrich Zeman
claims.cargo@csa.cz
Cargo Claims Specialist
Czech Airlines Cargo
Evropská 846/176a, 160 08 Prague 6, Czech Republic