PRG airport

Letiště Praha, a. s., je dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a.s. Tato společnost zastřešuje firmy vlastněné státem, které působí v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách. Více informací naleznete na www.cah.cz

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Za rok 2011 získalo ocenění Eagle Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví mezi 11 - 12 milióny cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku kolem 50 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se zhruba 130 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Václava Havla Praha, které v roce 2010 hospodařilo s miliardovým ziskem, zaměstnává přes 2000 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 15 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Společnost Letiště Praha, a. s., vznikla v únoru 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. V roce 2011 bylo Letiště Praha, a. s., začleněno do výše zmíněné holdingové struktury a jeho jediným akcionářem je Český Aeroholding, a.s. Orgány akciové společnosti tvoří tříčlenné představenstvo a dozorčí rada.

Letiště Praha, a. s., úzce spolupracuje zejména s Ministerstvy financí a dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, leteckými dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v jeho blízkosti.

Statutární orgán

Představenstvo společnosti

Kontrolní orgán

Dozorčí rada společnosti

Provozovatel letiště

Letiště Praha, a. s.
Letiště Praha - Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: +420 2 2011 1111, +420 2 9666 1111
Fax: +420 2 3535 0922
AFTN: LKPRYDYX
SITA: PRGCZ7X, PRVCZ7X

Ústřední orgán státní správy ve věcech civilního letectví

MD ČR - Odbor civilního letectví
Telex: 121096 DOMI C, 122547 DOMI C
AFTN: LKPRYAYX

Správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví

Úřad pro civilní letectví
Letiště Praha - Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: +420 2 2056 2639
Fax: +420 2 2056 1823
Telex: 122179
AFTN: LKPRYIYA

Zdroj: prg.aero