Preadvice pro dlouhé kusy do SVO

25.03.2019
Zásilky nad 280cm délky vyžadují zvláštní povolení pro handling v SVO.

Vážení obchodní partneři,
na základě požadavku handlingového partnera v Moskvě zavádíme s okamžitou platností požadavek na potvrzený pre-advice na zásilky do SVO. A to u takových zásilek, kde délka strany jednoho kusu měří nad 280cm.

V případě kdy máte takovou zásilku musíme vyžádat povolení od Sheremetyevo Cargo. Doba po kterou čekáte na potvrzení knihování se může prodloužit. Zásilka nemůžeme převzít k přepravě dokud preadvice není potvrzen.

Děkujeme za pochopení.