FAQ

Často kladené dotazy

Export

Které doklady jsou nutné k odeslání zásilky?

K odeslání zásilky budete potřebovat celnicí potvrzenou Jednotný správní doklad, případně další doklady dle povahy zásilky a místa jejího určení. Letecký nákladní list (AWB) Vám vystaví společnost Skyport a.s. po vyplnění jednoduchého formuláře, který je k dispozici v zákaznickém centru - Tarify. Letecký nákladní list Vám může vystavit také Vámi pověřená spediční firma. Dále budete potřebovat obvykle tři vyhotovení obchodní faktury v angličtině, případně tři proforma faktury u zboží neobchodní povahy (např. vzorků apod.). Vývozní zásilky (mimo zásilek vyvážených do zemí EU) musí být k přepravě podány celně odbavené z vnitrostátní celnice místně příslušné sídlu Vaší firmy nebo Vašemu bydlišti. Pokud připravujete vývoz zásilek zvláštní povahy (živá zvířata, chemikálie, zbraně apod.), jsou zpravidla vyžadovány další dokumenty v závislosti na druhu zboží a zemi určení. V takovém případě se s námi raději vždy poraďte a zaknihujte si prostor na požadované lince.
Za úplnost a správnost doprovodných dokladů k zásilce zodpovídá její odesilatel.

Kde a jak si můžete rezervovat prostor pro Vaši zásilku?

Knihování prostoru na linku Českých aerolinií je možno provést nejlépe telefonicky zde.

Je možné přepravu zásilek připojistit?

České aerolinie Cargo nabízejí svým zákazníkům možnost připojištění zásilek prostřednictvím leteckého nákladního listu. Partnerem pro pojištění je pojišťovna Allianz, přičemž pojistné činí cca 3 promile z hodnoty zásilky. Máte-li o připojištění Vašich zásilek zájem, je třeba kontaktovat pracovníky oddělení reklamací Českých aerolinií Cargo ještě před zahájením přepravy a vystavením leteckého nákladního listu.

Kdy končí příjem zásilek na určitou linku?

Zásilky lze podávat k vývozu nejpozději 210 minut před pravidelným odletem linky (u linek operovaných letadlem typu A 310 do 300 min.). V případě dálkových linek (USA, Kanada, Dubaj, Bangkok) zákazníkům doporučujeme, aby nám své zboží předali již den před odletem linky. V případě urgentních zásilek lze využít možnosti maximálně zkráceného času odbavení Vaší zásilky, kterou mj. nabízí produkt Equation.

Kdo vystaví Jednotný správní doklad (JSD)?

Jednotný správní doklad Vám za úplatu vystaví kterákoliv spediční firma.

Jaká jsou omezení pro přepravu zásilek na linkách Českých aerolinií?

Odpovědi lehce naleznete v tabulce:

Typ letadlaDélka v cmŠířka v cmVýška v cmMax. hmotnost
jednoho kusu zásilky
Airbus 320/319200150110250
Airbus 320/321 ULD verze1451451101000
Boeing 73717011085250
ATR 42/7217070140150

Možnost naložení kusů, jejichž jeden rozměr přesahuje délky uvedené v tabulce, prosím konzultujte na tel. č. 220 113 410.

Kdo balí zásilky určené k exportu?

K vývozu jsou přijímány pouze řádně zabalené zásilky. Způsob balení, zejména u nestandardních druhů zboží, můžete telefonicky konzultovat s pracovníky společnosti Skyport - Vývoz. Zásilky musí být vhodně zabaleny s ohledem na povahu přepravovaného zboží tak, aby bylo během přepravy maximálně zamezeno jejich poškození, případně poškození letadla.

Jak se dozvím, jestli zásilka již byla odeslána z Prahy?

Odchod zásilky z Prahy si můžete ověřit pomocí služby SITA Cargo www interface zde. Odchod zásilky z Prahy si můžete ověřit rovněž i telefonicky s pracovníky společnosti Skyport - Vývoz. Pro zodpovězení Vašeho dotazu potřebujeme znát číslo nákladního listu příslušné zásilky.


Import

Jak se dozvíte, jestli je Vaše zásilka již v Praze?

Příchod zásilky do Prahy si můžete ověřit pomocí služby SITA Cargo www interface zde. Příchod zásilky do Prahy si můžete ověřit rovněž i telefonicky s pracovníky společnosti Skyport - Dovoz. Pro zodpovězení Vašeho dotazu potřebujeme znát číslo nákladního listu příslušné zásilky.

Co potřebujete pro vyzvednutí zásilky?

Pro České aerolinie Cargo:

Neprodleně po příchodu zásilky do Prahy Vám bude zaslána faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem informace o příchodu zásilky (avízo), ve kterém jsou uvedeny všechny doklady potřebné pro její vyzvednutí. Vždy budete potřebovat: průkaz totožnosti, kopii leteckého nákladního listu (je součástí avíza), právnické osoby navíc živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku, případně další doklady podle povahy zásilky. Pokud se příjemce uvedený na leteckém nákladním listu nemůže dostavit osobně, může písemnou plnou mocí pověřit převzetím zásilky zástupce. Zástupci právnických osob musí mít tuto plnou moc podepsanou oprávněnou osobou uvedenou v obchodním rejstříku. Dále se prosím vybavte hotovostí pro úhradu manipulačních poplatků, případně dopravného, pokud nebylo zaplaceno odesilatelem.

Pro Celní úřad:
Zásilka Vám bude ze skladu vydána až po jejím uvolnění celnicí, které si zařizuje zákazník sám nebo prostřednictvím pověřené spediční firmy. Pro celnici je třeba mít: průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku, IČ nebo živnostenský list, DIČ, fakturu na zboží (eventuelně doklad o původu zboží), vyplněný Jednotný správní doklad nebo Transitní celní prohlášení.


Obecné informace

Je nutné platit dopravné předem?

Obvykle ano, zásilky však mohou být odeslány i nevyplaceně, tedy na účet příjemce. Některé státy světa a určité druhy zboží (např. rychle zkazitelné zboží, živá zvířata) jsou však z této možnosti vyloučeny. Bližší informace Vám podají pracovníci České aerolinie Cargo na Cargo infolince.

Kde se nachází terminál a celnice?

Terminál společnosti Skyport se nachází na letišti Praha - Ruzyně.
Celnice je umístěna v administrativní budově Airport Business Centre naproti příletové hale letiště Praha - Ruzyně, asi 500 metrů od areálu Skyport a.s.

Kolik činí manipulační poplatky?

Ceny manipulačních poplatků stanovuje společnost Skyport zajišťující pro České aerolinie Cargo odbavení zboží. Sazebník vedlejších poplatků je k dispozici přímo v zákaznickém centru.

Jaká je provozní doba pracovišť Českých aerolinií Cargo?

Zásilky jsou zákazníkům vydávány, resp. přijímány k přepravě prostřednictvím společnosti Skyport ve zde uvedených časech.

Po předchozí dohodě a zaplacení zvýšeného manipulačního poplatku je možno zásilky vyzvednout i mimo tuto provozní dobu. Bez zvýšení poplatků jsou mimo pracovní dobu vydávány zásilky zvláštní povahy (např. léky na záchranu života, rychle zkazitelné zboží apod.)

Jak zjistíte nejvhodnější spojení pro svou zásilku?

Pro Vaši zásilku vyhledáme optimální směrování na jakékoliv celní letiště na světě. Zásilku dopravíme i do bodů, kam České aerolinie nelétají.

Jak je zajištěna bezpečnost zásilek?

Terminály společnosti Skyport a.s. jsou střeženy bezpečnostní agenturou a sledovány televizním monitorovacím systémem 24 hodin, 365 dní v roce. Pro zrychlení manipulace a snížení možnosti vzniku chyb jsou všechny vývozní zásilky na linkách Českých aerolinií opatřeny štítky s čárkovým kódem.

Na závěr ještě několik praktických rad:

  • Vývozní zásilky můžete podat k přepravě prostřednictvím spediční firmy, která Vám poskytne kompletní servis při zajištění odbavení Vaší zásilky, tzn. vystaví potřebnou dokumentaci, zarezervuje prostor pro přepravu a zajistí celní odbavení v případě odeslání zásilky mimo EU. Stejně tak vyzvednutí zásilek v dovozu můžete svěřit spediční firmě, a to i jednorázově. Kontakty na smluvní spediční firmy Českých aerolinií naleznete zde.
  • Pokud hodláte přepravovat živá zvířata, chemikálie, radioaktivní zboží, zbraně, střelivo apod., poraďte se s námi o náležitostech přepravy těchto zásilek v zákaznickém centru společnosti Skyport - Tarify.
  • Na jednotlivé kusy zásilky je nutné připevnit nálepku s názvem a adresou odesilatele a příjemce. Kopie dokladů, doprovázejících zásilku, vložte prosím do kusu č. 1 zásilky.
  • Nákladní list a standardní nálepky k Vaší zásilce zhotoví společnost Skyport či Vámi vybraná spediční firma.
  • Výše dopravného se stanovuje v závislosti na hmotnosti zásilky. Pokud však jeden kilogram zaujímá objem větší než 6 dm3, jedná se o tzv. voluminézní zásilku. V takovém případě tvoří základ pro výpočet dopravného voluminézní váha, která se vypočte vynásobením rozměrů zásilky v cm a vydělením výsledku číslem 6000. Dosažený výsledek se použije pro tarifování leteckého nákladního listu (AWB).